28 lipca 2016

Tylko połowę Polaków stać na oszczędzanie

oszczędności PolakówNa pytanie czy warto oszczędzać większość Polaków (82 proc.) odpowiada twierdząco. Jednak 1/3 nie ma oszczędności, a 1/5 odmawia odpowiedzi. Większość w planowaniu wydatków nie wybiega poza najbliższy miesiąc. Jakiekolwiek oszczędności posiada tylko 49 proc. badanych.

Z raportu „Finansowe zwyczaje Polaków” wynika, że 46 proc. badanych oszczędza na „czarną godzinę”. Najczęściej robią to ludzie młodzi (48 proc. badanych w wieku 25 – 32 lata i 33 – 40 lat). Osoby w średnim wieku (41 – 50) deklarują ten cela rzadziej (41 proc.). Młodzi ludzie częściej oszczędzają pod kątem emerytury (9 proc. w wieku 25 – 32 lat). (więcej…)

8 lipca 2016

Lokaty miesięczne w lipcu

najlepsze lokatyZestawienie najlepszych lokat miesięcznych z dodatkowymi warunkami wygrywa Bank SMART z ofertą SAMRT Lokaty „na powitanie”. Klient otwierając w zestawie darmowe konto osobiste może liczyć na 4,00 proc. w skali roku. Przy depozycie na kwotę 10 tys. zł oznacza to 27,44 zł odsetek. Pozostałe lokaty z podium także zapewniają ponad 20 zł zysku. Na Lokacie LOGujesz-LOKujesz z oferty eurobanku zyskać można 3,50 proc. Stawka ta dotyczy tylko klientów posiadających konto w banku i korzystających z aplikacji mobilnej. Idea Bank na Lokacie Cloud zapewnia 3,00 proc., oprocentowanie to przeznaczone jest dla nowych klientów otwierających konto.

Ranking lokat, które klienci mogą założyć bez konieczności spełniania dodatkowych warunków prezentuje niższe stawki. (więcej…)

13 czerwca 2016

Przewaga wpłat nad wypłatami w maju

bilans w majuZe wstępnych szacunków wynika, że klienci wpłacili w maju do funduszy ponad 2,0 mld zł. W przypadku funduszy detalicznych saldo wpłat i wypłat okazało się najwyższe od 12 miesięcy.

Najwięcej nowych środków trafiło w maju do funduszy aktywów niepublicznych. Uwzględniając tylko fundusze detaliczne, czyli szeroko dostępne, przewaga wpłat nad wypłatami przekroczyła +0,7 mld zł. Spośród 10 wyodrębnionych segmentów rynku, 8 zakończyło miesiąc z dodatnim bilansem sprzedaży. Najwyższa odnotowana została przez fundusze absolutnej stopy zwrotu, m.in. dzięki udanym emisjom certyfikatów takich funduszy jak PKO Strategii Obligacyjnych FIZ, czy ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2. Popularnością cieszył się też fundusz działający w formule otwartej – Raiffeisen Aktywnego Inwestowania. Do funduszy absolute return od początku roku klienci wpłacili już niemal +0,8 mld zł. (więcej…)

3 maja 2016

Giełda Papierów Wartościowych w pierwszym kwartale

Giełda Papierów WartościowychW I kwartale zysk netto Giełdy Papierów Wartościowych spadł o 31 proc., do 26,3 mln zł. Przychody z giełdy zmniejszyły się o 8 proc. do 81 mln zł, w tym w najważniejszych segmentach – przychodach z obsługi obrotu na rynku finansowym o 18 proc., a na rynku towarowym o 10 proc. Koszty działalności wzrosły o 15 proc. Zysk operacyjny skurczył się o 28 proc., do 34,6 mln zł.

Paweł Dziekoński, wiceprezes ds. finansowych poinformował, że GPW jest w trakcie przeglądu strategii i swoich celów, w tym polityki dywidendowej, tak by wpisać się w plan gospodarczy rządu. Otoczenie rynkowe zmieniło się od 2014 roku, kiedy prezentowane były strategie i cele. Giełda w naturalny sposób musi pracować nad pozyskiwaniem emitentów i inwestorów. Rząd adresuje duże agregaty finansowania i GPW chce odpowiedzieć swoimi propozycjami w tej kwestii.

Paweł Dziekoński zwrócił uwagę mi.in. na adresowanie kwestii transparentności, potrzeb inwestorów indywidualnych, płynności, pozyskiwania emitentów i inwestorów oraz innych kwestii rozwojowych i budowania przychodów. Dywidenda jest jednym z punktów przeglądu. Nic nie zmienia się w tym, że GPW rozwija rynek, ale jest też nastawiona na wartość dla akcjonariuszy. Według wiceprezesa GPW niewykluczona jest „rekalkulacja modelu”, ale nie jest zakładane odejście od sytuacji, że inwestor wybierając giełdę, nie mógłby liczyć na dywidendę.

13 kwietnia 2016

Fundusze odnotowały dodatni wynik sprzedaży

fundusze na plusiePo dziewięciu miesiącach ujemnego bilansu sprzedaży, w marcu nastąpiło przełamanie tej negatywnej tendencji. Wyniki funduszy z oferty TFI wspomogły zwyżki na giełdach. Zysk odnotowało prawie 90 proc. z nich. W pierwszej połowie marca zainteresowanie akcjami wzrosło dzięki działaniom EBC. Instytucja zdecydowała o kolejnej obniżce stóp procentowych i rozszerzeniu skali programu luzowania ilościowo. Saldo wpłat i wypłat nie tylko okazało się dodatnie, zaskakujący był też jego poziom. Do funduszy detalicznych trafiło prawie +0,6 mld zł nowych środków.

Bilans wpłat i wypłat do funduszy detalicznych okazał się pozytywny głównie z uwagi na fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz fundusze akcji. Pozyskały one odpowiednio +0,2 mld zł i +0,1 mld zł nowego kapitału. W tym drugim przypadku szczególnie wyróżniła się grupa funduszy akcji polskich uniwersalnych, gdzie saldo wpłat i umorzeń przekroczyło +0,1 mld zł. (więcej…)

1 lutego 2016

Lokaty strukturyzowane zakończone w 2015 roku

Lokaty strukturyzowane w 2015Przeciętny zysk z lokat strukturyzowanych zakończonych ubiegłym roku to 1,99 proc. – wynika z danych Analiz Online. Najlepsze zarabiały średnio 10-16 proc. w skali roku, najgorsze traciły 0,7-2,5 proc., ale ofert takich było tylko pięć.

W 2015 roku na ponad 300 ofert monitorowanych przez Analizy Online 40 przyniosło ponad 5 proc. zysku, 57 powyżej 4 proc., a jedna trzecia ponad 2 proc. Liderem wśród lokat zakończonych w ubiegłym roku jest Smartfonowa Inwestycja Alior Banku – dwuletni produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Zysk uzależniony był od notowań międzynarodowych spółek specjalizujących się w produkcji smartfonów (Apple, Google, Nokia i Sony). Osoby, które zdecydowały się na tę inwestycję zyskały ponad 33 proc. w ciągu czterech lat. Roczny zysk wyniósł ok. 16,5 proc.

Zyski z prawie53 proc. struktur zakończonych w 2015 roku zależały od kursów walut. Największym powodzeniem cieszyła się para dolar do złotego, pojawiała się niemal w połowie produktów strukturyzowanych, na kurs euro do złotego stawiono w jednej trzeciej ofert, a na franka do złotego już rzadziej (7,5 proc.). Większość takich struktur dostępna była w ING Banku Śląskim (zyski od 1,1 do 3,92 proc. w skali roku). Stosunkowo często stawiano na akcje (21,5 proc. produktów) oraz na indeksy giełdowe (16,2 proc.). Zmniejszyło się zainteresowanie surowcami (5,3 proc. ofert).

16 stycznia 2016

Najlepsze depozyty kwartalne w styczniu

najlepsze depozytyNajwyższą stawką, jaką można uzyskać na kwartalnej lokacie są odsetki na poziomie 4 proc. jednak tego typu oferty kierowane są wyłącznie do nowych klientów i często obarczone są innymi ograniczeniami.

Najlepsze depozyty trzymiesięczne to najczęściej tzw. oferty powitalne – kierowane wyłącznie do nowych klientów danej instytucji. Często wymagane jest założenie podstawowego rachunku, promocyjne oferty obowiązują tylko do określonej kwoty – najczęściej jest to 10 tys. zł. Banki ograniczają także liczbę lokat z wyższymi stawkami, obowiązuje zasada: jedna lokata dla jednego klienta.

Zestawienie najlepszych lokat trzymiesięcznych z dodatkowymi warunkami zakładanych na 10 tys. zł w styczniu prezentuje się tak samo jak przed miesiącem. Liderami są Idea Bank i mBank – nowym klientom instytucje te oferują stawkę 4 proc. Idea Bank nie wymaga korzystania z innych produktów, w przypadku mBanku konieczne jest założenie konta osobistego. (więcej…)

5 grudnia 2015

Zyski przyniosły zagraniczne inwestycje

zagraniczne inwestycjeOd kilku miesięcy złoty wyraźnie traci wobec większości walut. Inwestorzy, którzy ulokowali pieniądze w zagranicznych aktywach, mogą dziś realizować dwucyfrowe zyski – wynika z danych Lion’s Banku.

Przeciętne oprocentowanie nowozakładanych rocznych lokat to 1,9 proc. Na rynku nie brakuje alternatyw. Lion’s Bank sprawdził jakie zyski mogą liczyć inwestorzy, którzy rok temu szukali alternatywnych rozwiązań dla słabo oprocentowanych depozytów bankowych.

Najwięcej można było zarobić lokując pieniądze w zagraniczne aktywa. Mogły to być akcje, waluty, nieruchomości czy rozwiązania bardziej alternatywne (whisky, auta klasyczne). Złoty stracił wyraźnie na wartości wobec większości głównych walut, np. za jena trzeba obecnie płacić o 15,9 proc. więcej niż roku, temu funt brytyjski kosztuje 15,3 proc. więcej, dolar aż o 20,4 proc. (więcej…)

14 lutego 2014

Półroczne lokaty konkurują z ofertą resortu finansów

konkurencja dla oferty resortu finansówLutowa Siódemka w sprzedaży znajdować się będzie do końca bieżącego miesiąca, jej efektywne oprocentowanie wynosi 2,62 proc. w skali roku. Z porównywarki finansowej Copmperia.pl wynika, że Pekao na lokacie o podobnym terminie zapadalności oferuje 2,6 proc. w skali roku, BZ WBK płaci tylko 1 proc., a PKO BP – 0,7 proc. Banki Millenium i Śląski proponują odsetki w wysokości 2,25 proc., a Handlowy – 2 proc.

Oferta Ministerstwa Finansów może okazać się kusząca  dla klientów, którzy cenią bezpieczeństwo, zaś wysokość oprocentowania ma dla nich znaczenie drugorzędne. Nie korzystają oni z ofert mniejszych banków, które na lokatach płacą znacznie wyższe odsetki. (więcej…)

14 stycznia 2014

Banki wprowadzają programy lojalnościowe

programy lojalnościoweBanki zabiegając o nowych klientów, nie zajmowały się stałymi. Jednak to zaczyna się zmieniać – Raiffeisen Polbank wprowadził właśnie program lojalnościowy dla klientów.

W ubiegłym roku bank ING wprowadzając ponadstandardowe oprocentowanie dla nowych klientów, jednocześnie zaproponował podobną promocję dla klientów dotychczasowych, którzy przyniosą nowe środki. Bank BPH przy okazji wprowadzania na rynek nowej karty kredytowej postarał się o program lojalnościowy zakładający rosnące z roku na rok korzyści dla stałego klienta.

Raiffeisen Polbank proponuje w ramach najpopularniejszego rachunku osobistego ciekawy program wspierania lojalnych klientów. Klient posiadający Konto Wygodne będzie nagradzany finansowo za swój związek z bankiem. Jeżeli przelewana pensja będzie wynosiła co najmniej 1 tys. zł, to po trzech miesiącach bank dorzuci do salda konta 1 proc. średniego wynagrodzenia za ten miniony kwartał. Nazywane jest to „podwyżką pensji”. Po upływie kolejnych trzech miesięcy podwyżka wyniesie 2 proc., po następnych trzech – 3 proc. Drugim bonusem jest money-back za korzystanie z  karty debetowej dołączonej do konta. Za prowadzenie Konta Wygodnego można zapłacić 14 zł prowizji (8 zł za konto i 6 zł za kartę), jednak warunki zwalniające z opłaty są stosunkowo proste do spełnienia – minimum 1,5 tys. zł wpływów oraz sześć miesięcy transakcji kartowych. Przelewy internetowe są darmowe, podobnie jak wypłata gotówki z bankomatów Euronetu.

© PresentValue.pl, 2017